.
   
Etusivu Toiminta Liikunta ja leikki Yhteystiedot Ota yhteyttä
.
 

Liikunta ja leikki

Päiväkodissamme painotetaan leikkiperinnettä. Leikin ja leikkimisen tukeminen tulee esiin päiväkodin jokapäiväisessä toiminnassa ja sekä fyysinen että psyykkinen ympäristö pyritään tekemään leikkimistä kannustavaksi. Erilaisia leikkejä harjoitellaan myös yhdessä ja lapsia kannustetaan mielikuvituksen käyttöön. Erilaisia leikki-ideoita kunnioitetaan ja lapsille mahdollistetaan leikkirauha.

Liikunnan merkitys lapsien kehityksessä on valtavan tärkeä. Päiväkodissamme pyritään toteuttamaan valtakunnallista suositusta kahden tunnin päivittäisestä liikkumisesta. Ulkoilun ja vapaan leikin siivellä tapahtuvan luonnollisen liikkumisen lisäksi pyrimme toteuttamaan erilasia liikunnallisia toimintoja, kuten retkiä, jumppatuokiota ja liikuntaleikkejä.
.
 Päiväkoti Maitohammas, Nuaskatu 7, 87400 Kajaani, Puh. 08-622075, 044-292 1132